ademyavas

March 7, 2011

Kartepe Turizm Stratejileri Üzerine Bahaneler

Filed under: Haberler — ademyavas @ 8:55 pm

Kartepe’nin turizm stratejilerini geliştirmekle sorumlu kişilerle bir araya geldiğimiz farklı zaman ve farklı toplantılarda anladım ki;

  • Ya strateji geliştirme gereğine inançları yok,
  • Ya strateji geliştirmeyi bilmiyorlar,
  • Ya da strateji geliştirmeyi hafife alıyorlar.

Açıkçası bu toplantılarda konuşulanlar ne yapılması gerektiğini anlatma isteğimi de köreltti. Ama şeytan da dürtüyor bir yerden katkı sağla diye. O halde bundan 10 sene sonra Kartepe turizmi için neden bir strateji geliştiremediniz diye sorarlarsa bugünün yetkililerine, bari verecekleri cevapları yazayım dedim kendimce. Hem de 10 farklı strateji okulunun bakış açısıyla yazayım ki hiçbir eksik kalmasın, hoca da bunu atlamış denmesin.

Kartepe’nin güçlü ve zayıf yönlerini gelecekteki fırsat ve tehlikelerle eşleştirmem gerektiğini bilseydim elbette strateji geliştirebilirdim. ( Design School )

Kartepe’ye rekabet üstünlüğü kazandıracak bir konum tasarlamam gerektiğini bilseydim elbet bir strateji geliştirebilirdim. ( Positioning School )

Kafaların değil yaratıcı fikirlerin tokuştuğu bir beyin fırtınası ortamı sağlamam gerektiğini bilseydim elbette bu fikir zenginliği ile bir strateji geliştirebilirdim. ( Cognitive School )

Turizm ile ilgili bölge halkı ve yatırımcıların inanç ve varsayımlarını araştırıp istendik olanları ateşleyip istenmedik olanları değiştirmeye sistemli bir şekilde çabalamam gerektiğini bilseydim elbet bir strateji geliştirebilirdim. ( Cultural School )

21. yy.’ın deneyim ekonomisi yüzyılı olduğunu bilseydim, bu ekonominin turizm endüstrisindeki gereklerini yerine getirmeye çalışır, akıntıya kürek çekmeden bir strateji geliştirebilirdim. ( Environmental School )

Bir vizyon oluşturmam ve liderlik etmem gerektiğini bilseydim elbet Kartepe için bir strateji geliştirebilirdim. ( Entrepreneurial School )

Kartepe turizmini geliştirmek için atılan ufak adımlardan hangileri işe yarıyor hangileri yaramıyor ve neden yarıyor neden yaramıyor diye sistemli bir şekilde öğrenmeye çalışsaydım ve öğrenme sürecini herkesin işi haline getirseydim elbet bir strateji geliştirebilirdim. ( Learning School )

Kartepe’de turizmin gelişmesinin yaratacağı güç kaymalarını ( Kimler menfaat sağlayacak, kimler zarar görecek, kimler destekleyecek, kimler karşı çıkacak ) dengelemeye kafa yormam gerektiğini bilseydim elbet bir strateji geliştirebilirdim. ( Power School )

Kartepe’de turizmi geliştirebilmek için somut bir plan yapmam ve bu plana göre hareket edip etmediğimi kontrol etmem gerektiğini bilseydim elbet bir strateji geliştirebilirdim. ( Planning School )

Yukarıda yazılı olanlardan sadece birini, ikisini değil de zamanın ruhuna göre hepsini yapmam gerektiğini bilseydim tabii ki strateji geliştirebilirdim. ( Configuration School )

Madem 10 sene sonrasının bahanelerini bugünden verdik, aşağıdaki resim de bugünden ikramımız olsun.

Yrd. Doç.Dr. Adem YAVAŞ

adem.yavas@kocaeli.edu.tr

TrackBack URI

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: